รายละเอียดข่าว

   ขอยกเลิกการรับสมัครสอบโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564


  • ขอยกเลิกการรับสมัครสอบโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2564