รายละเอียดข่าว

   รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและได้รับการเสนอชื่อ กรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ


  • รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและได้รับการเสนอชื่อ กรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ

    >>Download<<

     

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน 2564