รายละเอียดข่าว

   รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและได้รับการเสนอชื่อ กรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ


 • รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและได้รับการเสนอชื่อ กรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ

  >>Download<<

   

   

   

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน 2564