รายละเอียดข่าว

   ผู้บริหารและทีมวิจัยตลาดยางพารา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แสดงความยินดีประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย


  •                                                                                                     

    ผู้บริหารและทีมวิจัยตลาดยางพารา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดย ศ.ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. อรษา ตันติยะวงศ์ษา หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร. เกวลิน มะลิ และ ผศ.ดร. ภาตย์ สังข์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านกุลเดช พัวพัฒนกุล ในโอกาส ครม. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไปพร้อมกัน

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม 2564