รายละเอียดข่าว

   โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


  • โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 4 มีนาคม 2565