รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 16 มีนาคม 2565