รายละเอียดข่าว

   โครงการเสวนาเชิงวิชาการ พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การสร้างเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพสำหรับผู้เรียนโดยครูผู้สอน" วันอาทิตย์ที่ 24 มษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting


 • ประชาสัมพันธ์

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

  จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การสร้างเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพสำหรับผู้เรียนโดยครูผู้สอน"

   

  วันอาทิตย์ที่ 24 มษายน 2565

  เวลา 09.00-12.00 น.

  ผ่านระบบ Zoom Meeting

   

  ขอเชิญ บุคลากรทางพลศึกษา และสุขศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่สนใจ

  ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/sptEoFZanrwyDuNE6 หรือ Scan QR Code

   

  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร กมุทศรี

  อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

  2. อาจารย์เอกวิทย์ แสวงผล

  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ

   

  ดำเนินรายการโดย

  อาจารย์ ดร.ศุภกร บัวหยู่

  อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

   ประเด็นการเสวนา

  แนวคิดในการสร้างเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพสำหรับผู้เรียน

  เลือกเกณฑ์ทดสอบอย่างไร

  วิธีการสร้างเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพสำหรับผู้เรียน

  การนำไปใช้และการประเมินผลเกณฑ์ที่สร้างขึ้น

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน 2565