รายละเอียดข่าว

   โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  กำหนดจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564
  ในหัวข้อ "Disrupted Classes, Undisrupted Learning" ถึงการเรียนในห้องจะหยุดชะงัก แต่เรา (FAA) จะไม่พักการเรียนรู้” ด้วย Wonder  “4Es” Ethics, English, Economics, and Exercise.
  กำหนดจัดโครงการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์
  Facebook Fanpage : Faculty of Applied Arts
  Facebook Fanpage : Faa_KM_Community
  ช่อง You Tube : FAA KMUTNB Channel  
  ช่อง YouTube : FAA KM DAY 2022
  #FAA
  #KMUTNB
  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

   Link VDO : https://fb.watch/cu3BuL_lAA/

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน 2565