ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของตนเพื่อการทำ IDP

📣📣 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ✨

📌ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของตนเพื่อการทำ IDP

🗓ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรม เบลล่า บี Bella B Hotel

🎤 วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

#faa

#kmutnb

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ