หลักสูตรอบรมทางกีฬาและนันทนาการ

📸ภาพบรรยากาศ โครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 1st KMUTNB Swimming Championship 2023

🗓 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

📌ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://kmutnbacth-my.sharepoint.com/.../EiyH6WSL5sBEsPLI…

#แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

#SwimmingChampionship

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#FAA

#KMUTNB