ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญคณะศิลปศาสตรืประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567