ขอเชิญเข้าร่วมให้กำลังใจ และรับฟังการนำเสนอองค์ความรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "FAA KM DAY 2024"