ขอเเสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.เกวลิน มะลิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอเเสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.เกวลิน มะลิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

          คณะศิลปศาสตร์ขอเเสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.เกวลิน มะลิ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเทียบตำแหน่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป