คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ Digital Investment “พื้นฐานการลงทุนและเครื่องมือการลงทุนยุคดิจิทัล”

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ Digital Investment “พื้นฐานการลงทุนและเครื่องมือการลงทุนยุคดิจิทัล”

ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00น. 
โดยเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM
- รับจำนวน 100 คน เท่านั้น

- ผู้เข้าร่วมการเสวนาจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนา

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

Link สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา : https://docs.google.com/.../1_wZQYDrC4SrkGqmyKtfYPxr.../edit


#เสวนาDigitalInvestment
#ประกาศนียบัตรออนไลน์
#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#FAA
#KMUTNB