โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร "โรคซึมเศร้า โรคร้ายภัยเงียบทำลายชีวิต"

 ขอเชิญชวนบุคคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร “โรคซึมเศร้า โรคร้ายภัยเงียบทำลายชีวิต” ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม A415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 💥รับจำนวนจำกัด💥

 

#โรคซึมเศร้า

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#FAA

#KMUTNB