โครงการ “ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1” รุ่นที่ 3 (SWIMMING INSTRUCTOR COURSE LEVEL 1)

ประชาสัมพันธ์ มาแล้ววววว SWIMMING INSTRUCTOR COURSE LEVEL 1  โครงการ “ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1” รุ่นที่ 3
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย อบรมวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-16.00 น. สถานที่ NT Sports Complex สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ เนื้อหาอบรมตามหลักสูตรของการสอนกีฬาว่ายน้ำระดับพื้นฐาน

ค่าลงทะเบียนจะแจ้งเร็ว ๆ นี้
‼️รับจำนวนจำกัด‼️
📩📣เริ่มสมัคร วันที่ 20 มีนาคม -7 เมษายน 2566 


เนื้อหาสาระ
1. การประเมินทักษะการสอนว่ายน้ำในแต่ละบุคคล
2. หลักการและทักษะการสอนท่าต่าง ๆ ของกีฬาว่ายน้ำ
3. หลักการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้สอนนำไปสู่ผู้เรียน
4. มีแนวทางในการออกแบบการสอนอย่างเป็นขั้นตอน
5. ทดสอบการว่ายน้ำ


สิ่งที่จะได้รับ
1. ประกาศนียบัตร
2. การรับรองจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
3. เสื้อโปโล 1 ตัว
4. เสื้อปฏิบัติ 1 ตัว
5. เอกสารประกอบการอบรม
6. อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดการอบรม 
 

คุณสมบัติ 
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. มีทักษะว่ายน้ำทุกท่าว่ายในระยะ 25 เมตร 
3. สังกัดอยู่ในทีมชมรมและสโมสรสมาชิก
4. ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง
 

#อบรมพร้อมใบเซอร์

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#เพื่อทักษะอย่างยั่งยืน

#SWIMMINGINSTRUCTORCOURSELEVEL1

#อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ1

#สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

#NTSportsComplex